กระจกเคลือบขาวพิเศษ ( On Stock )

- ตัวกระจกเป็นกระจกใสพิเศษ (Low Iron) 

- ความหนา 6 mm

- ขนาดใหญ่สุด 2440 x 3660 mm

กระจกเคลือบขาว ( On Stock )

- ความหนา 5-6 mm

- ขนาดใหญ่สุด 2440 x 3660 mm

-นิยมเอามาทำ Whiteboard

© 2013 Nares Glass Ltd.


COLOR COATED GLASS

กระจกพ่นสี Custom

- พ่นสีเทียบตามตัวอย่าง

- สามารถเพิ่มผง Metallic เพิ่มสีสันได้

กระจกเคลือบดำ ( On Stock )

- ความหนา 5-6 mm

- ขนาดใหญ่สุด 2440 x 3660 mm