© 2013 Nares Glass Ltd.


NaresGlass


 • เจียริม ใช้สำหรับงานที่ต้องการโชว์ขอบกระจก ทำให้ขอบกระจกไม่คม และ เรียบมันวาวสวยงาม 
 • เจียปลี เพิ่มมิติให้ขอบกระจก ด้วยการเจียปาดองศาหน้ากระจก เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ช่วยเพิ่มความหรูหราให้งานตกแต่ง

 • เจียองศา เป็นการเจียตัดขอบกระจกตามองศาที่ต้องการ ใช้สำหรับงานกระจกต่อกระจกที่ต้องการทำมุมต่างๆ
 • เจียกลม เป็นการเจียที่ขอบกระจกจะออกมาเป็นลักษณะเว้ากลม

 • เจียบัว 

 • บาก, ทำรู 

 • แกะลายพ่นทราย เพิ่มลวดลายบนกระจกด้วยการพ่นทรายกัดเนื้อกระจกเป็นลวดลายต่างๆ สามารถลงสีลงบนลายเพิ่มสีสันให้สวยงาม

 • พ่นสีกระจก (Color Coated) • ประกอบงานกระจกด้วยกาวยูวี (UV Glue) • กระจกเทมเปอร์ (Temper Glass)

 • กระจกลามิเนต (Laminated Glass)
 • กระจกอินซูเลต (Insulated Glass)